På höstens första sammankomst kommer Göran Rämme, pensionerad universitetslektor i Fysikalisk kemi vid Uppsala Universitet, att tala om Sveriges första professor i Fysikalisk kemi och Nobelpristagaren The Svedberg och dessutom visa hans ultracentrifuger i gamla Kemikum, Engelska parken. Den mycket intressanta personen The Svedberg föddes 1884. Det tog honom tre år att gå från recentior till doktor, och vid 28 års ålder blev han professor.  Det var 1912, alltså 100 år sedan.

Efter föredraget avhålles dryck och tilltugg till självkostnadspris.

Plats: Museum Gustavianum
Tid: 18.30 den 12 september

OSA till anmalan@studenthistoriska.se senast den 7 september

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

http://www.studenthistoriska.se