Universitets- och studenthistoriska sällskapet bjuder in alla intresserade till sammankomst tisdagen den 29 november 2011 kl 18:30.

FREDIK TERSMEDEN, arkivarie vid Lunds universitetsarkiv, talar över ämnet

”Forna tiders studentboende – en lundensisk historia med uppsaliensiska utblickar”

Plats: Norrlands nation, Konferensrum 1, ingång gamla huset (Västra Ågatan 14).

Efter seminariet följer gemensam sexa (silltallrik och öl för 100 kr). Anmälan till måltiden sker per mail senast den 23 november till gabriella.jonsson@uadm.uu.se (ange om du önskar vegetariskt alternativ).

Varmt välkomna!

Styrelsen