Universitets- och studenthistoriska sällskapet bjuder – tillsammans med V-Dala nations biblioteksutskottet – in alla intresserade till sammankomst onsdagen den 26 oktober 2011 kl. 18.30.

Ola Winbergh talar över ämnet

”Grand Tour – om studenternas bildningsresor under 1600-och 1700-talet”

Därefter avhålles mat och dryck till nationens förmånliga självkostnadspris

Plats: Västmanlands-Dala nation, S:t Larsgatan 13

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

 

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten, eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på PG 63 01 41-0 (Universitets- och studenthistoriska sällskapet).